Thumbnail

Hien "Feb" Dao

Front End Developer

Feb is a Senior Front-End Developer with over 5 years experience. Feb focuses on delivering exceptional style-guides that are unique and of the highest quality. Over the years, Feb has created many style-guides and themes for large company websites, including the Lil Engine website.


Recent Articles

Thumbnail
Thumbnail

Introduction to SASS/SCSS

Feb Dao

|

If you have worked with CSS for a long time, you can feel that it is so boring and "not really smart" - So what can we do to make it "smarter" and more interesting? Let's talk about SASS/CSS

Thumbnail
Thumbnail

Giới thiệu về SASS/SCSS

Feb Dao

|

Làm việc với CSS thuần một thời gian dài bạn sẽ thấy nó rất buồn chán và có phần gì đó "ngu ngu" - vậy làm thế nào để khiến nó trở lên "thông minh" và thú vị hơn? Hãy tìm hiểu về SASS/SCSS

css box model
Thumbnail

Box model trong CSS là gì?

Feb Dao

|

Hãy tưởng tượng trang web của bạn là 1 phòng khách và thì mỗi phần tử của trang là một đồ vật trong phòng thì box-model chính là khoảng chiếm không gian của đồ vật trong phòng của bạn