Thumbnail

Hien "Feb" Dao

Front End Developer

Feb is a Senior Front-End Developer with over 5 years experience. Feb focuses on delivering exceptional style-guides that are unique and of the highest quality. Over the years, Feb has created many style-guides and themes for large company websites, including the Lil Engine website.


Recent Articles

Thumbnail
Thumbnail

Emulsify - the Drupal Theme style guide

Feb Dao

|

Những bài trước, mình đã giới thiệu tới các bạn khái niệm về Style Guide và tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của nó đối với việc lập trình web trong giai đoạn hiện nay. Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu 1 ứng dụng cụ thể của nó với Drupal, một CMS rất thông dụng để tạo một website từ cơ bản đến phức tạp.

Thumbnail
Thumbnail

Create a Style Guide with Pattern Lab

Feb Dao

|

Following the series on Web Style Guide, today I will introduce to you a very useful tool to create Style Guide: Pattern Lab.

Thumbnail
Thumbnail

Tạo Style Guide với Pattern Lab

Feb Dao

|

Tiếp theo chuỗi bài về Web Style Guide, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một công cụ rất hữu ích để tạo Style Guide: Pattern Lab