Thumbnail

Hien "Feb" Dao

Front End Developer

Feb is a Senior Front-End Developer with over 5 years experience. Feb focuses on delivering exceptional style-guides that are unique and of the highest quality. Over the years, Feb has created many style-guides and themes for large company websites, including the Lil Engine website.


Recent Articles

Thumbnail
Thumbnail

Style guide là gì?

Feb Dao

|

Nếu bạn tò mò muốn biết làm thế nào để tạo được giao diện của một website vừa nhanh chóng, dễ dàng, lại vừa chính xác và tối ưu, hãy ngồi tự cho mình một cốc cafe và đọc bài viết này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một huyền thoại mang tên "Style guide"

Thumbnail
Thumbnail

Use Gulp to compile the CSS from SCSS

Feb Dao

|

This article will guide you on how to use GULP to easily compile SCSS to CSS, including integrating features: compressing the css file and dynamically adding prefixes to CSS3 properties to work well on different browsers.

Thumbnail
Thumbnail

Sử dụng Gulp để bên dịch CSS từ SCSS

Feb Dao

|

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng GULP để biên dịch SCSS sang CSS một cách dễ dàng nhất, bao gồm tích hợp các tính năng: nén file css và tự động thêm các tiền tố cho các thuộc tính CSS3 để hoạt động tốt trên các trình duyệt khác nhau