Thumbnail

Hien "Feb" Dao

Front End Developer

Feb is a Senior Front-End Developer with over 5 years experience. Feb focuses on delivering exceptional style-guides that are unique and of the highest quality. Over the years, Feb has created many style-guides and themes for large company websites, including the Lil Engine website.


Recent Articles

Thumbnail
Thumbnail

Lập trình web với style guide

Feb Dao

|

Ở bài trước, mình đã giới thiệu cho các bạn những khái niệm cơ bản về Style Guide, bài viết này mình sẽ phân tích cụ thể và chi tiết hơn về việc hoàn thiện một website hoàn chỉnh với Style Guide

Thumbnail
Thumbnail

What is a style guide?

Feb Dao

|

If you are curious to know how to create the interface of a website that is both quick, easy, accurate and optimal, sit yourself back with a cup of coffee and read this article, I will tell you about a legend called "Style guide"

Thumbnail
Thumbnail

Style guide là gì?

Feb Dao

|

Nếu bạn tò mò muốn biết làm thế nào để tạo được giao diện của một website vừa nhanh chóng, dễ dàng, lại vừa chính xác và tối ưu, hãy ngồi tự cho mình một cốc cafe và đọc bài viết này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một huyền thoại mang tên "Style guide"